Aktualizacja:
16-10-2018
 


Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania
Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej RZESZÓW

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego - uprawnioną do korzystania z

1% podatku

Z wdzięcznością przyjmiemy od Państwa dar, z rozliczenia podatkowego. Przeznaczymy go bezpośrednio na potrzeby wychowanków w prowadzonych przez nas świetlicach w Przemyślu i Radymnie./KRS 0000001812/

Za życzliwość serdecznie dziękujemy.

Szczególnie tym wszystkim z Państwa którzy przekazali nam dar serca i życzliwosci w postaci 1% podatku. 

W ramach stowarzyszenia działa:
Świetlica w Radymnie
Oś. Jagiełły 1
37-550 Radymno
tel.: 16 628 48 91
swietlicarad@wp.pl