Aktualizacja:
27-11-2006
 

Świetlice w Przemyślu i w Radymnie prowadzone są w pełni społecznie.
Od początku ich istnienia nie naliczane są żadne koszty administracyjne i kierownicze. Finansowana jest jedynie praca opiekunów i realizatorów zadań profilaktycznych, czy osób zatrudnianych do bieżących programów stosownie do środków uzyskanych drogą opracowywanych wniosków czy konkursów,
~ Prace porządkowe, podejmowane są przez zespoły wychowawcze placówek,
~ Świetlice nie zatrudniają sprzątaczek, intendentów, kierowców itp. zadania te podejmowane są jako dodatkowe czynności w ramach kierowania placówką lub pracy opiekunów.

Stali sponsorzy:

~ Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radymnie (w zasadzie współprowadząca od 1999 r placówkę),
~ Urząd Miasta w Przemyślu i Radymnie,
~ Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie,
~ Urząd Marszałkowski w Reszowie,
~ Piekarnia "Sokół" w Skołoszowie k. Radymna,
~ Oraz inne osoby otwartego i życzliwego serca na których wsparcie ciągle liczymy.

Lista darczyńców świetlicy jest duża. Liczy się dla nas nawet najskromniejsza ofiara finansowa, rzeczowa czy pozytywne zdanie o nas.

Z obawy przed pominięciem kogokolwiek rezygnujemy z imiennego przedstawiania darczyńców.Pamiętamy o nich jednak nieustannie starając się do każdego przesyłać życzenia świąteczne czy w przypadku miejscowych lub z najbliższego terenu zapraszać na nasze uroczystości szczególnie corocznie obchodzony "DZIEŃ WDZIĘCZNOŚCI"

Dedykowany wyłącznie naszym darczyńcom.

Do wszystkich darczyńców kierujemy zawsze najpiękniejsze słowa: Dziękuję, Bóg Zapłać, Szczęść Boże.

Z wielką wdzięcznością oczekujemy na każde dobro materialne, finansowe, czy formę osobistego zaangażowania się w pracę świetlicy (pomoc dzieciom w nauce, udział w zabawach, pracach porządkowych, przyrządzaniu posiłku)

Zapraszamy:

świetlica w Radymnie oś. Jagiełły 1 tel.16 6284891

Nasze Konto:

Bank Pekao SA o. Przemyśl:
47 12402568 1111 0000 3634 4808