Aktualizacja:
2-12-2006
 

Świetlica profilaktyczno - wychowawcza w Przemyślu (Miasto Przemyśl graniczące z Ukrainą liczy 70 tys. mieszkańców, posiada piękne geograficznie położenie, miasto usytuowane jest w kotlinie i na otaczających ją wzgórzach, zwane "Małym Krakowem" z uwagi na liczne zabytki sakralne znajdujące się na starówce) funkcjonuje od 1.03.1993 r., została utworzona jako placówka zajęć popołudniowych w etapie gdy brak było alternatywnych miejsc pobytu dla dzieci i młodzieży po za Domem Kultury.
Początkowo zlokalizowana była na terenie pomieszczeń parafii ks. salezjanów, następnie od kwietnia 1995 r. w lokalu Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy dzieciom z Niedorozwojem Umysłowym.
Od października 1999 r. (i obecnie) w lokalu uzyskanym od Zarządu Miasta przy ul. Kościuszki 5. Cieszymy się przestrzennością, posiadaniem 5-ciu sal do zajęć i kuchni, w której sami wychowankowie przyrządzają sobie posiłki.

Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży "Wzrastanie" zarejestrowane zostało 28 grudnia 2000 r. (nr rej.512/2000, przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie Ośrodek Zamiejscowy w Przemyślu).
Praktycznie Stowarzyszenie wydzielone zostało od działającej od 1991 r. Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" przejmując prowadzenie istniejących w ramach struktur organizacyjnych Fundacji świetlic w Przemyślu i Radymnie.

HISTORIA WZRASTANIA czytana z nazwy:

"WZRASTANIE" to inicjatywa ks dr Franciszka Rząsy, to pragnienie służby, pomocy dzieciom i młodzieży. To także dar wdzięczności Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II za pielgrzymkę w 1991 r do Polski i dla upamiętnienia tej wizyty w Przemyślu i Rzeszowie.

WZRASTANIE to zapał ludzi dobrej woli podejmujących działania na rzecz dzieci i młodzieży .Dzięki ich otwartości serca i zaangażowaniu powstały świetlice, Dom Dziecka, Internaty, warsztaty terapii zajęciowej;

WZRASTANIE to radość dzieci i młodzieży;

WZRASTANIE to aktywność i zaangażowanie wielu osób tych widocznych - jak i tych, którzy w niewidzialnym geście lub cichej modlitwie troszczyli się o innych - to łańcuch serc, to także modlitwa ludzi starszych i chorych;

WZRASTANIE; to spontaniczna hojność serca, dłoni, dzięki którym to dzieło w etapie 10 lat mogło się rozwijać.;

WZRASTANIE to towarzyszenie, bycie Starszym Bratem i Siostrą

WZRASTANIE to atmosfera przyjaźni, to łagodne dłonie i życzliwość, która mówi: "dobrze, że jesteś" - wyrośniesz będziesz wielki;

WZRASTANIE to symbol słonecznika, rośliny, w którym jest siła łodygi, dostojność - piękno samego kwiatu, który mimo niepogody ,burzy nieustannie pnie się ku słońcu, z którego czerpie moc:

WZRASTANIE to twórcza inicjatywa i zaangażowanie dzieci i młodzieży, to pragnienie stawania się lepszym: w szkole przez dobre stopnie, na ulicy, w domu przez czystość słów, języka i czynów.

WZRASTANIE to energia i nieustanne codzienne wzrastanie tych, którzy dają i otrzymują dążąc prze własny WZROST do pełni Boga .

Opracowała. Alicja Sabatowska przy udziale w wychowawców z Przemyśla i Radymno w 10 rocznicę świętowania idei Wzrastania(15.12.2001)

RADYMNO:

Świetlica wychowawcza w Radymnie. (Radymno ok. 6 tys. miasteczko sąsiadujące z przejściem granicznym w Korczowej położne przy trasie E 4 pomiędzy Jarosławiem, a Przemyślem)

Oś. Jagiełły 1 tel. 16 62 84 891.

Prowadzi działalność od 1.09.1993 r. (utworzona na podobnych zasadach jak świetlica w Przemyślu) początkowo w bardzo skromnych warunkach lokalowych i przy nielicznej wychowawczo obsadzie.
Najpierw funkcjonowała w pomieszczeniu przy Domu Kultury, a po roku przeniesiona była do budynku szkoły podstawowej (dwu skromnych ale niezależnych) pokoików.
Od listopada 1999 placówka znalazła gościnność we wcześniejszym Klubie Osiedlowym Spółdzielni Mieszkaniowej.
Pomieszczenia są bardzo przytulne i funkcjonalne, a dodatkową atrakcją jest to, że sąsiadują z boiskiem sportowym.
Do świetlicy uczęszcza systematycznie ok. 30 dzieci z osiedla SM oraz z odleglejszych rejonów miasteczka.

Zgodnie ze statutem celem stowarzyszenia jest zrzeszanie ludzi dobrej woli, którzy pragną działać na rzecz dzieci i młodzieży, ich rodzin oraz innych osób potrzebujących różnorodnej pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, edukacyjnej, materialnej;

Działania ukierunkowane mają być na dzieci i młodzież, którym chcemy ułatwić:

~ Poszukiwanie drogi do samorealizacji i własnego rozwoju,
~ Kształtowaniu cech dojrzałości emocjonalno - społecznej,
~ Pomoc w nauce szkolnej i rozwijaniu zainteresowań.

~ Program profilaktyczny finansowany w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

~ "Starszy Brat Starsza Siostra": Utworzonych zostało 20 par gdzie dziecko ma swojego opiekuna uczestnicząc z nim systematycznie przynajmniej 1 raz w tygodniu w zabawach , spacerach, korzystając z pomocy w odrabianiu zadań domowych itp.

PRZEMYŚL:

Świetlica przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjum i średnich (obecnie uczęszcza ok. 40 osób)

~ Miejsca do spędzenia czasu po lekcjach,
~ Pomocy w odrobieniu zadań domowych,
~ Korepetycje z j. obcych; przedmiotów ścisłych; edukacja przy pomocy komputera,
~ Podwieczorek,
~ Gry i zabawy edukacyjne.

Rozwijanie zainteresowań w ramach sekcji:

~ turystycznej,
~ wokalno-rytmicznej,
~ plastycznej,
~ redakcyjno-kronikarskiej,
~ kulinarno-gospodarczej,
~ teatralnej.

Formy oddziaływań specjalistycznych:

~ wychowawcze,
~ profilaktyczne; wczesna profilaktyka uzależnień,
~ socjoterapeutyczne,
~ psychokorekcyjne.

RADYMNO:

~ Miejsce na twórcze aktywne spędzenie czasu wolnego po zajęciach szkolnych,
~ Pomoc w odrobieniu zadań domowych,
~ Udział w zajęciach muzyczno - rytmicznych; plastycznych,
~ Podwieczorek
~ Zorganizowane gry i zabawy świetlicowe, edukacyjne (m.in. przy pomocy komputera),
~ Różnorodne formy ekspresji ruchowej,
~ Udział z zajęciach sekcji redakcyjnej: redakcja gazetki NOWINKA,
~ Udział w zajęciach sekcji kronikarskiej: prowadzenie kroniki świetlicy,
~ Udział w wycieczkach, rajdach itp.

PRZEMYŚL:

~ Psycholog koordynator (praca woluntariusza),
~ Opiekun świetlicy,
~ Pedagodzy realizatorzy programu profilaktycznego,
~ Korepetytorzy: języków obcych, przedmiotów ścisłych, zajęć komputerowych,
~ Stażyści zatrudnieni w ramach stażu absolwenckiego z Powiatowego Urzędu Pracy.

Inne osoby wspomagające oddziaływania wychowawcze:

Woluntariusze: Siostry Zakonne; Klerycy WSD, młodzież szkół średnich, studenci w ramach program: "Starszy Brat, Starsza Siostra"

RADYMNO:

~ Psycholog koordynator (organizacji placówki i programu wychowawczego),
~ Opiekun świetlicy - zajmujący się codzienną pracą wychowawczą (zatrudniony na umowę o pracę),
~ Realizatorzy programów profilaktycznych; w zależności od realizowanych zadań dotowanych (np. w 2000/2001 r. "Mały Książę" z grantów Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie i Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie,
~ Stażysta (skierowany z Rejonowego Biura Pracy w ramach stażu absolwenckiego) udział, którego nie ma charakteru stałego.

Słonecznik - logo wzrastania (do pobrania tapety na pulpit z naszym logiem - źródło: internet):

Hymn "Wzrastania" (posłuchaj mp3 - kliknij TUTAJ aby pobrać):

/ Oddający ideę wychowawczą , cele i wartości jakimi żyje Stowarzyszenie i świetlica /

Od małego ciągle rosnę i rosnę
i dojrzewa moje małe serce.
Chcę być kochanym by umieć kochać,
bo wtedy będę dobrym człowiekiem.

Ref. Wzrastać to żyć w przyjaźni , dążyć do tego co dobre i piękne
       Wzrastać i przebaczać, by kształtować swoje serce.

Potrzebuję słońca i dużo ciepła
aby umieć w miłości życia
Chcę zdobyć szczyty gór i sięgać aż do gwiazd,
chcę znosić trudy i ciężary dnia.
Kiedy ci smutno a wokół zmartwienia,
słoneczne chwile dodają mi sił.
Widzę słonecznik co pnie się w górę,
to symbol naszych dziecięcych dni.
Nie chcę pamiętać o żalu i złość
wytężę siły ku temu co piękne.
Będę dążył by stanąć na mecie,
tam gdzie mnie czeka nasz ojciec - BÓG.

Tekst Alicja Saratowska i muzyka L .P .Misińscy.