Aktualizacja:
14-04-2007
 
2007/2008
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003
2001/2002
-- 2008 --
WRZESIEŃ

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego pracę zaczynają obie Świetlice: w Przemyślu i Radymnie. Dzięki dotacji z FIO radymniańska placówka ma możliwość kontynuacji korepetycji z matematyki, j.angielskiego, a wyrównawczych dla klas I-III, oraz zajęć wokalno-tanecznych.
- W pierwszych dniach września w obu placówkach zorganizowane były również spotkania popółkolonijne z udziałem dzieci i młodzieży które brały udział w "Wakacjach mieście"
- W ramach cyklu zajęć i poznawania kultury regionu grupa dzieci i młodzieży ze świetlic w Przemyślu i Radymnie przez 3 dni gościła w gospodarstwie agroturystycznym w Przychojcu koło Leżajska
- Aktywne włączenie się obu placówek w przygotowanie III edycji konkursu ogólnopolskiego "Moje Wzrastanie ku pełni człowieczeństwa" - wykonanie prac konkursowych, przygotowanie oprawy liturgii Mszy Św. oraz programu artystycznego na finał
- Wyjazd młodzieży i odwiedziny u sióstr Służebniczek w Starej Wsi - udział w spektaklu o życiu i pracy zakonnej siostry Celestyny Faron, zwiedzanie muzeum misyjnego

PAŹDZIERNIK

Wzorem lat ubiegłych "Wzrastanie" jest organizatorem III edycji konkursu "Moje Wzrastanie ku pełni człowieczeństwa" który odbywa się w ramach obchodów dnia Papieskiego. Tegoroczny temat brzmiał: Czas wolny w doświadczeniu lub nauczaniu Jana Pawła II - wzorem dla moich form rekreacji. Finał konkursu odbył się 11 października. Rozpoczęła go Msza Św. w przemyskiej katedrze z udziałem uczestników, opiekunów i zaproszonych gości. Dalszy ciąg programu z przeglądem miniatur teatralno-muzycznych, wręczeniem dyplomów i nagród odbywa się na Zamku Kazimierzowskim

LISTOPAD

- W ramach kontynuacji spotkań z kulturą regionalną młodzież uczestniczy w warsztatach lepienia z gliny w Przeworsku. W pracowni ceramiki Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji "Wzrastanie" z białej i czerwonej gliny powstają przedmioty codziennego użytku: dzbanki, ramki na zdjęcia, miseczki oraz ozdoby Świąteczne.
- Spotkanie z Kulturą regionalną to podsumowanie cyklu zajęć z poznawania kultury regionu, w których uczestniczyły obie placówki. Spotkanie to ma miejsce 29 listopada w Przemyślu. Ubogaciły go tańce regionalne w wykonaniu dzieci, program słowno-muzyczny oraz degustacja potraw. Przybyli goście mają okazję również podziwiać wystawę kwiatów z bibuły i krepiny wykonanych podczas warsztatów w Przychojcu i Przemyślu oraz innych ozdób wykonanych ręcznie w świetlicach.

GRUDZIEŃ

- trwa wzmożona praca nad przygotowaniem ozdób bożonarodzeniowych: kartek, aniołków, choinek z szyszek i makaronu oraz odlewów gipsowych.
- Połączone siły wokalne ze świetlic w Przemyślu i Radymnie biorą udział w Wielkiej Paradzie Mikołajowej na Przemyskim Rynku i prezentują swój zimowy repertuar licznie przybyłym mieszkańcom Przemyśla. Gwiazdą tego wieczoru jest Joszko z zespołem "Dzieci z Brodą"
- Przedstawicielki z obu placówek biorą udział w eliminacjach muzycznych do Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie ,które odbywały się w Jarosławiu
- Na kolejnych zmaganiach muzycznych, tym razem podczas Przeglądu Kolęd i Pastorałek Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Jarosławiu duet z radymniańskiej Świetlicy uzyskuje wyróżnienie w kategorii gimnazjum.
- Przed Świętami odwiedzamy tradycyjnie naszych Przyjaciół z życzeniami i własnoręcznie wykonanymi upominkami
- 23.XII - obie Świetlice zorganizowały wieczerzę wigilijną na której goŚciły Przyjaciół i Dobroczyńców. Spotkanie wypełnił program o tematyce bożonarodzeniowej w wykonaniu dzieci, dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń, spożywanie tradycyjnych potraw wigilijnych oraz Śpiew kolęd i pastorałek. Nie zabrakło również upominków pod choinką.

-- 2009 --
STYCZEŃ

- miesiąc prób i ciężkiej pracy nad scenografią i choreografią do Koncertu Noworocznego. W tym roku hasło koncertu inspirowane było słowami pastorałki "Narodzin to Święta" brzmiało: "Niech miłoŚć przemienia nas".
- Koncerty odbyły się 25.01.2009 r. w Sali widowiskowej MOK w Radymnie a 01.02 na scenie Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu. Zgromadziły licznych mieszkańców, zaproszonych Gości i Przyjaciół wŚród których byli m.in. ks. biskup Adam Szal i ks. biskup Marian Rojek , przedstawiciele władz miasta i duchowieństwa oraz Rodzice. Przemyski spektakl jasełkowy ubogacił swoim występem chór LILIJA z Sądowej Wiszni na Ukrainie.

LUTY

- przygotowania do dwutygodniowego wypoczynku feryjnego, oraz czterdziestodniowego Wielkiego Postu
- 02 - 15 II - czas ferii zimowych. CzęŚć dzieci i młodzieży miała okazję kontynuacji warsztatów bibułkarskich w Przychojcu koło Leżajska. Pięciodniowy pobyt w gospodarstwie agroturystycznym „Pod Lipą” wypełniło tworzenie kompozycji kwiatowych z krepiny i bibuły, zwiedzanie Muzeum Wsi, zagrody u Kowala, konna przejażdżka oraz piesza wyprawa do Leżajska. Młodzież miała również okazję dalszego doskonalenia umiejętnoŚci tworzenia form ceramicznych, które odbywały się w goŚcinnych Warsztatach Terapii Zajęciowej w Przeworsku(Fundacji Pomocy Młodzieży „Wzrastanie”) Wychowankowie korzystali również z atrakcji jarosławskiej pływalni i jak na okres zimowy dużo czasu spędzali na sankach, łyżwach oraz torze saneczkowym.
- 25 II - obie Świetlice wkraczają w czas zadumy i nostalgii. Składamy nasze postanowienia i czynnie uczestniczymy w wielkopostnych nabożeństwach. Przygotowujemy oprawę drogi krzyżowej: rozważania poszczególnych stacji i Śpiew pieŚni wielkopostnych.

MARZEC

- przygotowujemy się do powitania wiosny.
- Zmieniamy wystrój Świetlic, robimy wiosenne porządki.
- Coraz częŚciej wykorzystujemy przychylnoŚć pogody i wychodzimy w poszukiwaniu oznak wiosny.
- Trwają wzmożone prace nad "produkcją" kartek i ozdób wielkanocnych.
- 19.III goŚcimy z życzeniami imieninowymi u J.E ks. Abpa Józefa Michalika
- Udział obu placówek w konkursie plastycznym "Wielkanocne tradycje" zorganizowanym przez Centrum Kulturalne w PrzemyŚlu.Za wykonane ozdoby wielkanocne ponad dziesięcioosobowa grupa dzieci i młodzieży uzyskuje czołowe miejsca i wyróżnienia.

KWIECIEŃ

- wszyscy z niecierpliwoŚcią oczekujemy Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
- 02 IV - z okazji 4 rocznicy Śmierci Jana Pawła II- "Wzrastanie" jako żywy pomnik Ojca Św. Jana Pawła II składa kwiaty pod pomnikiem naszego papieża i modli się o rychłą jego beatyfikację.
- 14 IV - w obu Świetlicach odbywa się Wielkanocne śniadanie z dzieleniem się jajkiem-symbolem życia i składaniem sobie serdecznych życzeń.

MAJ

- miesiąc ku czci Matki Bożej- uczestniczymy w nabożeństwach majowych
- Zostajemy zaproszeni przez p. Emila Jurkiewicza - prezesa Fundacji " Bliźniemu swemu" w Rzeszowie na Rodzinny Piknik i jedyny w Polsce koncert włoskiego piosenkarza Drupiego. Dużym wyróżnieniem dla grupy był pokaz umiejętnoŚci wokalnych i tanecznych który został zaprezentowany podczas tej imprezy plenerowej. Punktem kulminacyjnym kilkugodzinnej majówki był koncert Drupiego. Dzieci i młodzież w jednakowych strojach i ze słonecznikiem w ręku miała przyjemnoŚć obejrzeć go z pod samej sceny, gdzie zaprosił ich artysta.
- Kolejne małe sukcesy muzyczne. W V regionalnym Festiwalu Piosenki "Malin Koszyk" w Pruchniku otrzymujemy 2 i 3 miejsce w dwóch kategoriach wiekowych
- Udział w promocji książki "Pasterz" p. Krzysztofa Fila a poŚwięconej osobie ks. prałata Stanisława Zarycha- archidiecezjalnego duszpasterza trzeŸwoŚci. Włączenie się grupy wokalnej i tanecznej w przebieg spotkania przez wykonanie Poloneza i umilanie Śpiewem tego spotkania.

CZERWIEC

- Z okazji Dnia Dziecka wyjazd dzieci i młodzieży do Brzozowa i Starej Wsi połączony z odwiedzinami mieszkańców Dzieci i Młodzieży w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Zgromadzenia sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej- krótkie prezentacje wokalno-taneczne, gry i zabawy integracyjne, ognisko
- 12.VI uczestniczymy w 65 rocznicy pomordowania Polaków na Kresach Wschodnich.. UroczystoŚci odbywają się w KoŚciele Św. Trójcy w PrzemyŚlu. Po mszy Św. pod przewodnictwem ks .biskupa seniora Ignacego Tokarczuka dzieci i młodzież oddają hołd wszystkim pomordowanym w krótkim programie słowno-muzycznym z poezją i pieŚniami patriotycznymi.
- 24 IV podsumowanie zajęć na zakończenie roku szkolnego. W Radymnie Biesiada z udziałem Rodziców i zaproszonych goŚci. W programie przygotowanym przez dzieci i młodzież - zabawy, konkursy, wspólne Śpiewanie i grillowanie.

LIPIEC

- Obie placówki rozpoczynają Radosne i twórcze wakacje 2009.W organizowanych półkoloniach bierze udział ponad 120 dzieci i młodzieży. Bogaty program wypełniło wiele miłych atrakcji. Codzienne spotkania przyniosły zabawy integracyjne, zajęcia sportowo -sprawnościowe z wyjazdami na basen oraz spacery i wycieczki piesze po najbliższej okolicy. Niezapomnianych wrażeń dostarczył wszystkim rejs łódkami po zalewie ZEK oraz 4-dniowy wyjazd do stolicy i zwiedzanie najciekawszych miejsc Warszawy. Grupa wokalno-taneczna goŚciła w Wisłoku Wielkim i Iwoniczu na zaproszenie Fundacji BliŸniemu swemu z Rzeszowa gdzie umilała czas uczestnikom Biesiady „U Brata Alberta”. Mimo wakacji PółkoloniŚci przeznaczali czas na naukę m.in.: j.angielskiego, poznawanie nowych piosenek oraz doskonalenie zdolnoŚci tanecznych , co było możliwe dzięki dotacji z FIO. W programie półkolonii znalazły się również spotkania z ciekawymi ludŸmi ,którzy opowiadali o swoich pasjach i uwrażliwiali na wszelkie formy bezpieczeństwa. Wspólnie spędzony miesiąc na długo pozostanie w pamięci półkolonistom.
- Grupa dzieci i młodzieży z obu Świetlic włącza się w przebieg festynu „Bezpieczne wakacje”, który odbywa się 5 lipca na przemyskim wzgórzu zamkowym. W wykonaniu dzieci i młodzieży uczestnicy festynu mogą obejrzeć układy taneczne oraz wysłuchać piosenek o tematyce letniej. Na najmłodszych czekały również konkurencje sportowe, plastyczne przygotowane przez opiekunów oraz kiermasz prac wykonanych w Świetlicach.

SIERPIEŃ

- 9 sierpnia 2009 r. - odbył się 4 Bezalkoholowy Festyn Rodzinny w Radymnie tzw. "Wawrzyniada", który wspólnie z Akcją Katolicką zorganizowała radymniańska Świetlica. Zgromadził on wielu mieszkańców Radymna i okolic, na których czekało wiele atrakcji. Na rozpoczęcie odbyły się prezentacje wokalne i taneczne w wykonaniu dzieci i młodzieży z naszej Świetlicy. Grupa najmłodsza zaprezentowała Poloneza i taniec fitness, a grupa wokalna wyŚpiewała wiele piosenek ze swojego repertuaru. Na dzieci czekały: dmuchana zjeżdżalnia, przejażdżki kucykiem, konkurs rysunkowy,” Wspomnienia z wakacji” i konkurencje sportowe, w których wszyscy brali udział,gdyż czekały ciekawe nagrody zakupione m.in. ze Środków przyznanych przez FIO.
DoroŚli z zaciekawieniem podziwiali występy na scenie, wŚród których szczególnie wszystkich zachwycił zespół „Lilia” z Sadowej Wiszni na Ukrainie. Polonusi wykonali Polskie pieŚni patriotyczne i lwowskie, które wszystkim przypadły do gustu. To wakacyjne popołudnie wszyscy spędzili miło i ciekawie.

WRZESIEŃ

- Rozpoczęcie pracy Świetlic w nowym roku szkolnym 2009/2010.Radymniańska Świetlica kontynuuje korepetycje i zajęcia dodatkowe dzięki pozyskaniu Dotacji z FIO
- Pierwsze dni wrzeŚnia to tradycyjne spotkania z półkolonistami z wakacji wypełnione wspomnieniami, oglądaniem kroniki,zdjęć, wspólnym Śpiewem, zabawami integracyjnymi, konkursami i zabawami.
- „WZRASTANIE” ogłasza IV edycję ogólnopolskiego Konkursu: ”Moje Wzrastanie ku pełni człowieczeństwa". Tegoroczny szczegółowy temat jego brzmi „Portret osobowy Ojca Św. Jana Pawła II”
- WrzeŚniowa pogoda pozwala na częste wyjŚcia i spacery po najbliższej okolicy. Szczególnie ciekawe są kilkugodzinne piesze rajdy z odpowiednim ekwipunkiem i pod czujnym okiem instruktora sportowego.

PADZIERNIK

- 11 paŸdziernika jubileusz 15-lecia Świętowała piekarnia „Sokół” w Skołoszowie. W uroczystoŚci biorą udział przedstawiciele radymniańskiej Świetlicy
- 17 paŸdziernika w PrzemyŚlu ma miejsce finał konkursu ogólnopolskiego „Moje Wzrastanie ku pełni człowieczeństwa”, który odbywa się w ramach obchodów Dnia Papieskiego. UroczystoŚć rozpoczęła się Mszą Św. w przemyskiej Archikatedrze, po której licznie zgromadzeni uczestnicy konkursu udali się do Sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego. Dalszy programu uroczystoŚci to otwarcie wystawy pokonkursowej oraz przegląd miniatur teatralno-muzycznych poprzedzony krótkim przywitaniem i układami tanecznymi w hołdzie Janowi Pawłowi II wykonanymi przez dzieci i młodzieży ze Świetlic w PrzemyŚlu i Radymnie Kulminacyjnym punktem programu uroczystoŚci jest wręczenie dyplomów i nagród wszystkim wyróżnionym uczestnikom konkursu:częŚci plastycznej(wpłynęło 1200 prac),częŚci literackiej (wpłynęło 80 prac) i form teatralno-muzycznych których było 15.

LISTOPAD

- „Podróż marzeń do Ÿródeł mądroŚci” pod takim hasłem zorganizowano 28 listopada w PrzemyŚlu program edukacyjno-poznawczy przygotowany przez Świetlice w PrzemyŚlu i Radymnie. Ciekawe opowiastki o Francji i Grecji połączone z prezentacją multimedialną, tańcem i piosenką przybliżyły zebranym GoŚciom bogatą kulturę tych państw europejskich
- Dzieci i młodzież przygotowują ozdoby bożonarodzeniowe na konkursy m.in. do Centrum Kulturalnego w PrzemyŚlu
- Rozpoczynamy wykonywania ozdób Świątecznych, wŚród których dominują kartki, anioły, choinki i gwiazdki z makaronu,stroiki z szyszek, gwiazdy betlejemskie z krepiny.

GRUDZIEŃ

- 6 grudnia bierzemy udział w spotkaniu ze Św. Mikołajem na przemyskim Rynku. Jak co roku licznie przybyłym dużym i małym mieszkańcom miasta wyŚpiewujemy piosenki o Św. Mikołaju. Dysponujemy z roku na rok jest coraz większym repertuarem. Na zakończenie wsłuchujemy się w występ Krystyny Giżowskiej i podziwiamy pokaz sztucznych ogni.
- Grupa wokalna z obu Świetlic uczestniczy w nagraniu kolęd i piosenek, które odbywa się w studio muzycznym. Udaje nam się na podsumowanie 15-tu lat działalnoŚci artystycznej „WZRASTANIA” wydać płytkę ze zbiorem pastorałek i piosenek z naszego repertuaru z etapu ostatnich lat zajęć muzycznych.
- 12 grudnia odbywają się w Jarosławiu eliminacje do Ogólnopolskiego Przeglądu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Przedstawicielki z obu placówek prezentują kolędy i pastorałki.
- Z życzeniami Świątecznymi i kolędą odwiedzamy naszych Przyjaciół i Dobroczyńców
- 23 grudnia przeżywamy wieczerzę wigilijną w kawiarence Libera w PrzemyŚlu. W Świątecznej atmosferze dzielimy się opłatkiem, spożywamy tradycyjne wigilijne potrawy i wyŚpiewujemy z serca kolędy i pastorałki.Przygotowany przez dzieci program i oprawa muzyczna to zwieńczenie zajęć muzyczno-teatralnych prowadzonych w Radymnie dzięki dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej PO FIO.