Aktualizacja:
14-04-2007
 
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003
2001/2002
-- 2007 --
WRZESIEŃ

Od pierwszych dni bardzo pracowity, gdyż ruszył program Rządowy Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla dzieci i młodzieży(w Przemyślu) oraz FIO - Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (w Radymnie), które zapewniły uczestnictwo w korepetycjach, językowych z przedmiotów ścisłych, zajęciach z tańca, muzyki - śpiewu - wielkie przygotowania podejmowane do II edycji konkursu "Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa" z racji tej, że Stowarzyszenie jest jego inicjatorem. Świetlica z Radymna pracowała nad przywitaniem wszystkich uczestników i laureatów konkursu zgromadzonych w Sali Widowiskowej na Zamku Kazimierzowskim układ taneczny do walca kwiatów Czajkowskiego.

PAŹDZIERNIK

Udział w Dniach papieskich z tej okazji zorganizowany został i przeprowadzony finału konkursu: "Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa". Tłem treściowym dla proponowanych form plastycznych i muzycznych było przesłanie Ojca św. Jana Pawła II zawarte w liście do młodych oraz do dzieci.

LISTOPAD

Intensywna nauka, udział w dodatkowych zajęciach, konkursach mini, z okazji święta patrona myśliwych św. Huberta. Wykonywanie kartek i ozdób świątecznych oraz przygotowywanie spektaklu bożonarodzeniowego. - Ambicją stało się zaangażowanie w teatrzyk oraz naukę kolęd w języku angielskim.

GRUDZIEŃ

Udział grupy śpiewającej w:
- spotkaniu mikołajowym na Rynku w Przemyślu z udziałem P. Majki Jeżowskiej,
- podczas Jarmarku świątecznego w Hali Sportowej,
- w eliminacjach do międzynarodowego konkursu kolęd i Pastorałek w Będzinie /przesłuchanie w Jarosławiu/
Dalsza nauka, zabawa, rekreacja oraz przygotowanie taneczne, śpiewu, teatralne do Koncertu Noworocznego Tradycyjnie w dniu poprzedzającym wigilię w świetlicach w Przemyślu i Radymnie odbyły się wieczerza wigilijne. W Radymnie uczestniczyli w niej P. Burmistrza i Ks. Proboszcza.

-- 2008 --
STYCZEŃ

Koncerty jasełkowo - kolędowe. 20 stycznia na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu oraz 27 stycznia Miejskim Ośrodku Kultury w Radymnie( z udziałem ks. bpa Adama Szala) Spektakle te oprócz treści teatralnych i śpiewu zwierały układy taneczne odpowiednio wkomponowane w całość( pasterzy, śnieżynek, aniołów)
- 11 stycznia udział grupy z Radymna i Przemyśla w konkursie Kolęd i Pastorałek w Jarosławiu; w ramach przeglądu twórczości dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo - wychowawczych. Udało się uzyskać wyróżnienia,
- również w tym dniu odebraliśmy w Rzeszowie wyróżnienie w konkursie szopek,
- Zimowiska w obu świetlicach, gry, zabawy wyjazdy na basen, spotkanie z książką w bibliotece.

LUTY

Grupa gimnazjalistek z Radymna uczestniczyła w Rzeszowie w konkursie teatrzyków obcojęzycznych. Odegrała w języku angielskim bajkę pt. Jaś i Małgosia.Intensywne przygotowania ozdób świątecznych oraz do udziału w konkursach okolicznościowych.

MARZEC

Przygotowania do świąt min. przez udział w Drodze Krzyżowej min. także w formie aktywnej. W czasie jednej z nich zaangażowani byliśmy w czytanie rozważań oraz prowadzenie śpiewu. W Wielkim Tygodniu rozniesione lub wysłane zostały życzenia i ozdoby świąteczne do darczyńców sympatyków, władz samorządowych.

KWIECIEŃ

Z wielka powagą przeżywaliśmy 3 rocznicę śmierci Ojca św. Jana Pawła II. W świetlicy w Przemyślu Telewizja Regionalna TVP3 nagrała program o tym jak funkcjonuje placówka "Wzrastania" utworzonego, jako - wotum poświęcone Ojcu Świętemu w podziękowaniu za jego pobyt w 1991 r Przemyślu. - dalsza intensywna praca twórcza, zajęcia z matematyki, j. angielskiego przygotowywanie się do konkursów, plastycznych, muzycznych, ćwiczenie nowych układów tanecznych w grupach młodszych i starszych równolegle w świetlicy w Radymnie i Przemyślu.

MAJ

2 maja: wspólna majówka świetlic z Radymna i Przemyśla, po podchodach na terenie przemyskiego parku, gościnne siostry Służebniczki użyczyły nam Kaplicy dla odprawienia nabożeństwa oraz swojego refektarza gdzie przygotowały dla nas podwieczorek.
- Wg. danych Kuratorium Oświaty okazało się, że i w tym roku nasz reprezentant Dawid Cecholnik uzyskał mandat posła Sejmu Dzieci i Młodzieży. W marcu złożył pracę na ogłoszony Konkurs wybierając sobie temat: Charakterystyka posła historycznego i współczesnego.
- Podejmowana jest praca związana z organizacją Święta Rodziny i finału konkursu: Krajobraz regionalny Mojej Małej Ojczyzny.

CZERWIEC

1 czerwca: w Radymnie - Festyn Rodzinny i Finał konkursu jw. mającego zakres ogólnopolski. Patronat nad nim przejął Podkarpacki Kurator Oświaty i Burmistrz Miasta Radymno.

LIPIEC

lipiec: W Przemyœlu i Radymnie prowadziliœmy dzieci i młodzieży. Cieszyły się one dużym powodzeniem. Uczestniczyło w nich ponad 100 osób. Program był urozmaicony. Szczególnym punktem był wyjazd edukacyjno-poznawczy w Beskid-Niski. 3-dniowa wycieczka była udana, wszyscy wrócili ubogaceni i radoœni. Półkolonie były finansowane:
w Radymnie przez Urzšd Marszałkowski w Rzeszowie, w Przemyœlu przez Urzšd Miasta Przemyœla i Kuratorium Oœwiaty w Rzeszowie. Wycieczka zrealizowana była dzięki œrodkom z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO).