Aktualizacja:
27-11-2006
 
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003
2001/2002
-- 2005 --
WRZESIEŃ

od 1 września: rozpoczęcie zajęć w obydwu świetlicach - Przemyślu i Radymnie. Udział w IV Festiwalu piosenki turystycznej w Witoszyńcach; zajęcie III miejsca; otrzymanie dyplomu i statuetki.

wrzesień-listopad: kontynuacja zajęć rekreacyjnych na basenie w Jarosławiu; dla grupy z Radymna, dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Udział w konkursie związanym z sylwetką i treściami dotyczącymi postaci św. Huberta.

PAŹDZIERNIK

22-23 październik: wycieczka edukacyjno-poznawcza po ziemi Krośnieńskiej (Komańcza, Dukla, Iwonicz Zdrój, Bóbrka, Żarnowiec, Krosno, Miejsce Piastowe).

30 październik: "Wzrastanie" w hołdzie Ojcu św. Janowi Pawłowi II; widowisko słowno-muzyczne w wykonaniu świetlicy w Radymnie, zaprezentowane w sali widowiskowej MOK w Radymnie.

LISTOPAD

1 listopad: Udział młodzieży świetlicy w Przemyślu w kweście cmentarnej na potrzeby jej funkcjonowania.

GRUDZIEŃ

5 grudzień: Udział w imprezach organizowanych przez Wydział Kultury Urzędu Miejskiego.
Parada Mikołajowa; występ z pastorałkami na Rynku - Estrada,
~ Pieczenie pierników przez grupę rajdową i roznoszenie ich w formie prezentów "My także możemy być św. Mikołajem" do niektórych dobroczyńców min. sióstr zakonnych; Karmel, Benedyktynki,
~ wykonywanie kartek świątecznych( ok.200 szt) i roznoszenie ich lub wysyłanie do darczyńców,
~ Kiermasz kartek i ozdób bożonarodzeniowych;
Zdobycie I miejsca w konkursie Bożonarodzeniowym za stroik świąteczny (Przemyśl oraz szopkę Radymno),

23 grudzień: wieczerza wigilijna w świetlicach;
Poświąteczny blok zajęć związanych z pielęgnowaniem tradycji bożonarodzeniowych,

27 - 31 grudnia: Biwak w Kalwarii Pacławskiej dla młodzieży gimnazjalnej.
Przygotowywanie się do jasełek ; wystawianych w styczniu 2006 dla darczyńców (nauka ról, pastorałek wysyłanie zaproszeń).

Dodatkowe obszary oddziaływań
~ Formy redakcyjne
~ Systematyczne prowadzenie kroniki i gazetki dziecięcej "Radość" gdzie opisane są najważniejsze wydarzenia i przeżycia osób uczestniczących w zajęciach organizowanych przez świetlicę.
~ Formy turystyczno - rajdowe
~ Ekologiczno - przyrodnicze
~ Współdziałania na rzecz środowiska
~ Praca w terenie z rodzinami i dziećmi przebywającymi na ulicach zaułkach miasta

Współpraca z:
~ Urzędem Miejskim w Przemyślu,
~ Wydziałem Polityki Społecznej,
~ Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
~ Wydziałem Kultury, Promocji i Współpracy,
~ Przemyskim Centrum Kultury i Nauki,
~ Wydziałem Ochrony Środowiska w Przemyślu,
~ Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną,
~ Biblioteką Miejską,
~ Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej,
~ Muzeum Archidiecezjalnym,
~ Domem Pomocy Społecznej w Przemyślu ul. Basztowa,
~ Domem Pogodnej Starości w Dynowie,
~ Fundacją Bliźniemu Swemu w Rzeszowie,
~ Katolickiej Nauki Społecznej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu,
~ Służbami Porządkowymi,
~ Komendą Miejską Policji,
~ Komendą Straży Pożarnej,
~ Strażą Miejską,
~ Mediami Lokalnymi,
~ Gazetą Codzienną Nowiny,
~ Życiem Podkarpackim,
~ Tygodnikiem Niedziela,
~ Telewizją Kablową Toya,
~ Miesięcznikiem Bez Toastu,
~ Stała współpraca i współdziałanie w wielu inicjatywach ze świetlicą w Radymnie prowadzoną także przez Stowarzyszenie "Wzrastanie".

-- 2006 --
STYCZEŃ

22 stycznia: Koncerty noworoczne: z przewodnim mottem' Gwiazdo prowadź do dobra i miłości" w Przemyślu Zamek Kazimierzowski ,

29 stycznia: Sala MOK w Radymnie - spektakle przedstawione przez świetlice ocenione były na wysokim poziomie.
Wizyty noworoczne - tradycyjne z kolędą śpiewem i upominkiem w Domach Pomocy Społecznej w Przemyślu ul. Barska i Wysocku.

6 stycznia: Kolędowanie z gwiazdą i pastorałką w święto objawienia Pańskiego m.in. u Panów Prezydentów w Urzędzie Miejskim, sióstr Karmelitanek oraz niektórych darczyńców.

LUTY

Ferie zimowe; akcja Zimowisko w świetlicach w Radymnie i Przemyślu.

MARZEC

Przygotowanie do świąt:
wykonywanie ozdób i kartek świątecznych dla darczyńców oraz na kiermasz,
przygotowywanie prac plastycznych na różne konkursy ogólnopolskie, na których udało się zdobyć wyróżnienia i nagrody.

KWIECIEŃ

Roznoszenie życzeń świątecznych,
przygotowanie koszyka świątecznego,
spotkania wielkanocne w obu placówkach.

MAJ

2 maja: spotkanie integracyjne świetlic z Radymna i Przemyśla,
majówka: wyjazd do Arboretum, Msza św. u sióstr Karmelitanek, uroczyste poświęcenie różańców,

Prace przygotowawcze do festynu rodzinnego organizowanego przez Stowarzyszenie w Radymnie,

Udział Krzysia Podleśnego w komisji ekologicznej Parlamentu Dzieci i Młodzieży w Warszawie - z tytułu dostania się do finału Konkursu pt.: "Moje działania na rzecz ekologii i środowiska".

CZERWIEC

1 czerwca: uroczysty Dzień Dziecka świetlicach,

10 czerwca: Festyn bezpieczne wakacje na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu - odpowiedzialność nad aspektem dekoracji, prowadzenie gier zabaw, rozgrywek zręcznościowych dla dzieci,

udział w pikniku integracyjnym Towarzystwa im . Brata Alberta w Wisłoku Wielkim - występ grupy śpiewającej na scenie w Wisłoku Wielkim oraz w Iwoniczu Zdroju, podczas Festiwalu piosenki cygańskiej,

Msza św. w Wisłoku Wielkim - tworzenie oprawy muzycznej w liturgii,

11 czerwca: II Święto Rodziny w Radymnie; przygotowanie dekoracji, przebiegu imprezy jej przeprowadzenie gier, zabaw dla dzieci młodzieży i całych rodzin,

18 czerwca: udział w 25 leciu Powstania Spółdzielni Mieszkaniowej w Radymnie Mieszkaniowej w Radymnie; przygotowanie części artystycznej, zabaw integracyjnych dla dzieci, kiermaszu z rękodziełem.

LIPIEC

3 - 31 lipca: wakacje w mieście; sport, zabawa i rekreacja,

17 lipca-12 sierpnia: wakacje o profilu artystyczno-sportowym w Radymnie. Wiele atrakcji, ciekawych spotkań (basen, rozgrywki sportowe, wycieczka w Beskid Niski).

SIERPIEŃ

Od 15 sierpnia: przerwa wakacyjna w świetlicach;