Aktualizacja:
27-11-2006
 
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003
2001/2002
-- 2003 --
WRZESIEŃ

Udział w festiwalu piosenki religijnej w Przemyślu,
Nagranie płyty CD z piosenkami pt. "Tęczowe piosenki wzrastania";

PAŹDZIERNIK

~ Pożegnanie jesieni,
~ rajd Rudawka,
~ przygotowywanie prac plastycznych na aukcje.

LISTOPAD

NAGRODA!!! dla "Wzrastania" od Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej.
Nagroda związana była z wysoką oceną działalności; fachowości, osobistego zaangażowania w realizację zadań pomocy społecznej , a także twórcze podejście do rozwiązywania problemów społecznych.

GRUDZIEŃ

Przekazywanie życzeń dobroczyńcom; przygotowanie spotkania wigilijnego, wieczerzy (24 grudnia) w świetlicach,
29 grudnia: uroczyste podsumowanie 10-lecia świetlicy w Radymnie.

-- 2004 --
STYCZEŃ

24 stycznia: Koncert jasełkowy na Zamku Kazimierzowskim,
Odwiedziny w Domu Pomocy Społecznej - koncert i życzenia dla osób starszych na ul. Barskiej oraz na Lipowicy.

LUTY-MARZEC

Zimowisko: wycieczki, przygotowywanie prac plastycznych i ozdób świątecznych na kiermasze oraz do wysłania dla osób zaprzyjaźnionych.
20 marzec: Podchody "Powitanie wiosny" zakończone pieczeniem kiełbasek.

KWIECIEŃ

Premiera musicalu "Mały Książę" - lekcje o przyjaźni i miłości.
Przygotowanie kiermaszu ozdób, spotkanie świąteczne.
Wystawa w Centrum Kulturalnym, udział w Przeglądzie piosenki dziecięcej.
Dzień kombatanta w Urzędzie Miejskim - oprawa zespołu muzycznego.

MAJ

Kolejne edycje Musicalu: 3 maja w Radymnie, 13 maja w Sali widowiskowej domu Katolickiego Roma, oraz w Jarosławiu w opactwie sióstr Benedyktynek.
Majówka w Radymnie, świętowanie Dnia Matki, udział konkursie plastycznym organizowanym min. przez Podkarpackie Centrum Metodyczne Szkolenia Nauczycieli w Przemyślu.
Rajd Wapielnica.

CZERWIEC

4 czerwca: Udział w uroczystości patriotycznej przy kościele Trójcy Św. Przygotowanie okolicznościowego programu słowno - muzycznego,

5 czerwca: Wyjazd do Rzeszowa na spektakl muzyczny "Tajemniczy ogród",

10 czerwca: Koncert na uroczystości 15-lecia Towarzystwa im. Św. Brata Alberta w Przemyślu,

12 czerwca: Rajd Panieński Czub-Olszany,

19 czerwca: Wycieczka śladami Ojca Świętego na ziemi krośnieńskiej: Dukla, pustelnia Św. Jana muzycznego Dukli, udział zespołu muzycznego na imprezie integracyjnej w Szkole Podstawowej w Wisłoku Wielkim k. Komańczy,

30 czerwca: Uroczyste zakończenie pracy świetlicy z udziałem p. prezydenta W.Jurkiewicza.

LIPIEC

Akcja wakacyjna: "Radosne i twórcze wakacje".
Konkurs "Bezpieczne wakacje" prowadzony przez Komendę Miejską Policji w Przemyślu.
Rajd Brylińce, Kncert zespołu muzycznego "Wzrastanie" na imprezie Bractwa Bróg.
Wycieczka edukacyjno - poznawcza, Roztocze, Lublin, Kazimierz Dolny.
Współpraca z Strażą Pożarną, Jednostką Wojskową, Stadniną Koni , Policją, Lecznicą dla Zwierząt P. Fedaczyńskiego, Ogrodnikiem Miejskim.

SIERPIEŃ

II etap akcji wakacyjnej.
Powadzenie bloku zajęć dla chętnych w świetlicy, pomoc w porządkowaniu pomieszczeń po wakacjach.
22 sierpnia: Udział w festynie "Bezpieczne wakacje" (prowadzenie oddziaływań animacyjnych dla dzieci i występ zespołu muzycznego "Wzrastanie"),

29 - 30 sierpnia: Biwak w Makowej, dla młodzieży; wędrowanie po okolicy min. Kalwaria Pacławska, Kopystanka,

29 sierpnia: Występ grupy śpiewającej dla uczestników kolonii w Hadlach Szklarskich oraz promocja pozytywnych wartości poprzez śpiew; występ wokalno - muzyczny.